Školení na míru

SimpleJohn ve spolupráci s Vašimi specialisty vytvoří specializovaná školení na míru, která umožní standardizaci a sdílení znalostí ve Vašem podniku.

Školení specifická pro každodenní práci

Při tvorbě školení propojujeme naše know-how v oblasti tvorby školení s Vaší odborností. Díky tomu Vám dodáme velmi specifická školení na míru, podporující každodenní práci Vašich zaměstnanců. Náš konzultant úzce spolupracuje s Vašimi odborníky a provádí je celým procesem od identifikace klíčových témat po tvorbu samotného obsahu. Máme zkušenosti z prostředí výroby, ale nejsme průmysloví inženýři. Umíme se ptát na správné otázky z pohledu „běžného pracovníka“ a pro každé školení vybírat pouze podstatné informace. Pracovníci tak neztrácejí čas studováním pro jejich práci irelevantních či příliš detailních materiálů. Výhodou školení na míru je i rychlé dodání e-learningu (do 1 týdne) v případě potřeby, např. jako reakce na reklamaci od Vašeho zákazníka. Další výhodou je možnost lokalizace školení do jakéhokoliv jiného jazyka.

Engineer Showing Trainee Plans With CMM Arm In Foreground
Person front of computer monitor

Vizualizace a instruktážní videa

Naším cílem je maximální srozumitelnost. Pracovník si po absolvování školení musí být vždy jistý, co a jak má dělat. Každý pracovní postup proto demonstrujeme interaktivně s podporou instruktážních videí a názorně ukazujeme každodenní situace přímo z Vašeho provozu. Jedno dvouminutové video je srozumitelnější a časově úspornější než desetistránkový manuál, který stejně nikdo nečte. Jedno školení trvá maximálně 10 minut. Půlroční vzdělávací program o 20 školeních tak zabere pouze 3,5 hod čistého času.

Vyhodnocení výsledků školení

Každý pracovník má vlastní login a školení realizuje v pracovní době, když k tomu má prostor. V případě poruchy stroje nebo čekání na materiál se pracovník vzdělává a firmu to nestojí žádný zaměstnancův čas. Školení obsahují testovací otázky, které musí pracovník správně zodpovědět, aby školení úspěšně absolvoval. Otázky i odpovědi jsou náhodně generovány, takže máte jistotu, že absolvent danému tématu porozuměl. Každý zaměstnanec získává certifikát a potvrzuje, že školení absolvoval osobně. Díky tomu můžete v případě potřeby realizaci školení prokázat. S odstupem času můžeme zaměstnance opět ve školeném tématu vyzkoušet a na základě jejich znalostí jim školení opětovně přiřadit nebo jej upravit.

Školení na míru, podporující každodenní práci zaměstnanců

Troufneme si na každé téma:

  1. Pracovní postupy
  2. Bezpečnost práce
  3. Procesy
  4. Měřící technika
  5. Ovládání stroje
  6. Práce se softwarem
  7. Onboarding (zaškolení nových zaměstnanců)
  8. Jiné téma, které zrovna potřebujete.

Stále si nedokážete představit, jak by to mohlo fungovat u Vás? Zavolejte nám a probereme Vaši situaci.