Digital training ve výrobě

Proč?

Online školení jsou vhodnou formou pro doplnění klasického vzdělávání. Použití e-learningu ve výrobě nabízí několik benefitů, mezi něž patří:

 

Přímý dopad školení na výkon firmy

Pokud jsou definována správná témata školení, e-learning se stává velmi kvalitním nástrojem vzdělávání. Pomáhá k bezchybné realizaci všech procesů a díky tomu zvyšuje kvalitu výrobků a spokojenost zákazníka.

 

Časová flexibilita a úspora

Každý pracovník má vlastní login a školení realizuje, když k tomu má prostor v pracovní době. V případě poruchy stroje nebo čekání na materiál se vzdělává a firmu to nestojí žádný zaměstnancův čas (naopak jej efektivně využívá). Navíc digitalizace vzdělávání spoří čas Vašich specialistů, protože vše, co musí pracovníkům opakovaně vysvětlovat, se automatizuje e-learningem.

 

Zvýšení kvalifikace a standardizace

Díky pravidelným online školením pracovníci získávají pasivní znalosti, které se jim opět vybaví v konkrétní situaci při jejich každodenní práci. Tím se zvyšuje jejich kvalifikace. Současně všichni zaměstnanci dostávají stejné informace bez ohledu na jejich nadřízeného a tím dochází ve firmě ke standardizaci znalostí.

SimpleJohn nabízí jak tvorbu školení na míru, tak i vzdělávací platformu, na které celý program poběží.


Jak?

Mnoho výrobních firem se zavedením e-learningu váhá. Jednotlivé překážky se však dají snadno překonat:

 

Efektivním řešením je outsourcing

V případě, že nemáte specialisty zaměřené za vzdělávání, nemluvě o specialistech na tvorbu e-learningových kurzů, finančně i výkonově efektivním řešením je outsourcing. Pro zákazníka je tedy nejvýhodnější najmout si dodavatele, který celý projekt včetně softwaru a tvorby specializovaných kurzů převezme.

 

Úzká spolupráce se zákazníkem

I outsourcing si žádá angažovanost zákazníka. Pro vytvoření školení, které pozitivně ovlivní výkon pracovníků, je totiž potřeba úzká spolupráce dodavatele řešení a zákazníkových odborníků. Spojí se tak zákazníkova specializace a know-how dodavatele v oblasti tvorby online školení.

 

Externí financování projektu

Nákup vzdělávací infrastruktury nebo tvorbu vzdělávacího programu je možné spolufinancovat z prostředků EU nebo jiných dotačních programů.

SimpleJohn Vám poradí, jak jednotlivé překážky překonat, a převezme za Vás celý projekt. Připravíme pro Vás školení na míru a zajistíme správu vzdělávací platformy.


Kde?

Na první pohled se může zdát těžké pro realizaci školení najít vhodný prostor. Ze zkušenosti doporučujeme na výběr ze čtyř následujících řešení:

 

Multifunkční kabina

Jedná se o prosklenou odhlučněnou kabinu přímo ve výrobě. K dispozici může být počítač, stůl a nástěnky. Prostor lze využívat nejen ke školení, ale i jako konferenční místnost.

 

Obrazovka na stroji

Pokud jsou ke stroji z jakéhokoliv důvodu připojené počítače s obrazovkou a připojením k síti, je možné školení realizovat přímo na pracovišti.

 

Malá počítačová učebna

K zvážení je také zřízení malé počítačové učebny. Na 25 pracovníků na směně stačí 1 počítač.

 

Tablety ve výrobní hale

V případě nedostatku místa lze využít pultových stojanů s tablety uvnitř, umístěných přímo ve výrobní hale.

SimpleJohn dokáže zajistit vybudování školící infrastruktury přímo u Vás ve výrobě.