Školící infrastruktura

V případě, že pro realizaci školení nemáte vhodný prostor, SimpleJohn vám dodá multifunkční kabinu ve formě halové kanceláře, vhodně vybavenou pro realizaci školení. Umožníme vám tímto školení realizovat přímo na pracovišti.

Multifunkční kabina

Jedná se o prosklenou odhlučněnou kabinu přímo ve výrobě. Prostor lze díky modulové konstrukci kabiny použít jako konferenční místnost, halovou kancelář, zkušební nebo měřicí buňku, řídicí stanoviště, přestávkovou a sociální místnost, sanitární zařízení atd. Navíc v případě, že byste v budoucnu chtěli školící centrum přemístit, je možné zajistit kabinu mobilní.

Školící centra (multifunkční kabina)

man working at programmable machine

Vhodné vybavení

Aby pracovníci v kabinách mohli absolvovat online školení, zajistí SimpleJohn do školícího centra vhodné vybavení. V každé kabině by měl být k dispozici počítač, velký monitor a stůl, dále doporučujeme například magnetické nástěnky pro shop floor management. Díky vhodnému vybavení tak lze kabinu využívat i k dalším účelům, např. jako zasedací místnost.

Externí financování

V případě Vašeho zájmu Vám SimpleJohn zprostředkuje podání žádosti a zpracování projektu o spolufinancování školících center ve výrobě z prostředků EU. V rámci programu Školící střediska je malým a středním podnikům umožněno získat finanční podporu na výstavbu, pořízení či rekonstrukci stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor včetně pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví.

Dollarphotoclub_73869320new749x500

Vidíte ve Vašem podniku prostor k využití školících center? Kontaktujte nás!