HOBRA – Školník

Naším stálým zákazníkem je společnost HOBRA – Školník, výrobce filtračních zařízení a desek. K řízení vzdělávání zaměstnanců využívá naši softwarovou platformu, která je přizpůsobená na míru potřebám firmy. Do dnešního dne jsme společně vytvořili již 7 školení na témata jako správný postup formování tvarovek, odvádění operací, práce se specializovaným software nebo 5S.

Díky pestrosti témat jednotlivých školení jsme při jejich tvorbě využili širokou škálu interaktivních metod vzdělávání. Kromě videí či dabingu se jednalo i o tzv. storytelling, stále populárnější metodu předávání informací propojující tradici vyprávění příběhů s moderními technologiemi.

  • Počet školených uživatelů: 40
  • Spolupráce od: Duben 2015
  • Školení, Platforma, Správa platformy

UKÁZKA ŠKOLENÍ: STANDARD 5S

“Pro udržení vysoké kvality výrobního procesů i produktů i s rostoucím objemem výroby klademe velký důraz na kvalifikaci operátorů. E-learning nám pomáhá udržovat standardní pracovní postupy v jejich živé paměti a tím snižovat jejich chybovost. Vzhledem k častější fluktuaci pracovníků v dělnických pozicích jsme potřebovali účinný nástroj pro jejich zaškolování jak na konkrétní pracovní postupy, tak na obecné principy (např. odvádění výrobních operací, 5S, bezpečnost práce, apod.). E-learning je pro tento účel ideální řešení pro svoji názornost, jednoduchost a samoobslužnost.”Ing. Jiří Křišťál, Ph.D., Production